O nas


LECZNICA DLA ZWIERZĄT Arka powstała w 1999 roku.

Arka z biblijnej Księgi Rodzaju jest symbolem ocalenia ludzi i zwierząt. Pragniemy by nasza lecznica była takim miejscem. 

 "...owego dnia Noe..., a wraz z nim wszelkie gatunki zwierząt..., wszelkie istoty, w których było tchnienie życia weszły po parze do Arki."

W naszej placówce pracują lekarze specjaliści. Kładziemy duży nacisk
na dokształcanie i doskonalenie zawodowe.Lek. wet. Joanna Reichert-Harasim 

Weterynaria jest zwieńczeniem moich marzeń o pracy związanej z niesieniem pomocy zwierzętom - wychowałam się w domu gdzie prawa zwierząt i życie blisko natury były kultywowane ze szczególnym pietyzmem. Tak się stało gdyż mój ś.p. tata Józef Reichert - dr nauk weterynaryjnych był pasjonatem oddanym bez reszty swojej pracy - szczególnie pracy jako lekarz hipiatra. Realizując swoje marzenia i plany zawodowe w 1999 roku ukończyłam Warszawską Weterynarię. W roku 2004 - uzyskałam tytuł lekarza specjalisty chorób koni. W roku 2007- zdając egzamin państwowy uzyskałam tytuł specjalisty chorób psów i kotów. Stale dokształcam się - poprzez uczestnictwo w sympozjach i międzynarodowych konferencjach oraz warsztatach tematycznych. Moje zawodowe fascynacje to: interna - nauka o chorobach wewnętrznych, dermatologia i nefrologia. Wychowałam się z kotką, teraz mamy psa, kotkę, konie i rybki.  

Lek. wet. Marcin Harasim 

Jestem specjalistą z zakresu chirurgii i radiologii. W 1999 roku ukończyłem Wydział Medycyny Weterynaryjnej na SGGW w Warszawie. W 2007 roku ukończyłem studia specjalizacyjne z chirurgii weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Interesuję się szeroko pojętą chirurgią, głównie ortopedią, radiologią, neurochirurgią, oraz okulistyką.
W 2013r. ukończyłem studia specjalizacyjne z radiologii weterynaryjnej pod kierownictwem dra Jana Siembiedy. Wielokrotnie w ciągu roku uczestniczę w sympozjach i warsztatach z tych dziedzin. Rozpoczynajac studia weterynaryjne nie spodziewałem się, że praca ze zwierzętami jest tak pasjonująca. 


Lek. wet. Karina Wudarowicz 

W 2011r. ukończyłam Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Interesuję się interną a w szczególnosci kardiologią, pulmunologią i neurologią. Staram się nieustannie poszerzać swoją wiedzę i umiejętności biorąc udział w licznych konferencjach i szkoleniach. Od zawsze intersowała mnie medycyna, miałam to szczęście, że mogłam połączyć to zamiłowanie z miłością do zwierząt. Fascynują mnie koty. W zrozumieniu ich zawiłej psychiki pomaga mi od lat mój koci przyjaciel Stefan.